maj 2015 - Warsztaty "Wzornictwo w meblarstwie"
Firma APOS uczestniczy w Warsztatach "Wzornictwo w meblarstwie" realizowanych przez Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Warsztat realizowany jest w ramach projektu pn. "Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce" (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII - Regionalne Kadry Gospodarki, Działania 8.2 - Transfer Wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 - Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw). Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 
lipiec 2010 - Sprzedaż maszyn
Firma APOS sprzeda używane maszyny odlewnicze. Oferta obejmuje maszyny gorąco-komorowe do ciśnieniowego odlewania znalu.

 
grudzień 2009 - Finalizacja inwestycji - nowe technologie
Wraz z końcem roku 2009 w fimie APOS zakończono ostatni etap wdrożenia nowych technologii związanych z inwestycją pod hasłem "Rozwój firmy przez wdrożenie innowacyjnych technologii pomiarów współrzędnościowych oraz ciśnieniowego, gorącokomorowego odlewania magnezu". Projekt został współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.


 
sierpień 2009 - Uruchomienie własnego laboratorium pomiarowego
Firma APOS korzystając z dofinansowania inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Budżetu Państwa zakupiła nowoczesne urządzenie kontrolno-pomiarowe -skaner 3D. Inwestycja ta umożliwiła rozszerzenie zakresu działania firmy w obszarze kontroli jakości oraz przygotowanie własnego laboratorium do świadczenia zewnętrznych usług związanych ze skanowaniem 3D.


 
sierpień 2009 - Potwierdzenie współpracy
Firma APOS podpisując porozumienie z Instytutem Odlewnictwa w Krakowie otrzymała potwierdzenie trwającej już wiele lat współpracy z jedną z najbardziej liczących się w branży odlewniczej Instytucji Naukowych w kraju. Dzięki temu APOS może liczyć na pełne wsparcie naukowe dla wszelkich wdrażanych i prowadzonych projektów a wymiana doświadczeń i możliwość konsultacji pozwala na ciągły rozwój firmy.
 
wrzesień 2008 - Szkolenie
Firma APOS została poproszona przez Wielkopolską Izbę Przemysłowo-Handlową o pomoc w zorganizowaniu szkolenia branżowego z zakresu odlewnictwa ciśnieniowego. We wrześniu bieżącego roku rozpoczął się cykl szkoleń zrealizowany i sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki-projekt "Wyższe kwalifikacje kadry technicznej w odlewnictwie szansą innowacyjnego rozwoju tej branży w Wielkopolsce. Do współpracy w tym przedsięwzięciu zaangażowani zostali wybitni specjaliści, przedstawiciele liczących się w tym środowisku krajowych i lokalnych instytucji, ściśle związanych z naukowym zapleczem branży odlewniczej jak Instytut Odlewnictwa w Krakowie i Zakład Odlewnictwa Politechniki Poznańskiej.
Aktywny udział w tym projekcie pozwolił nam poszerzyć wiedzę z obszernego zakresu tematyki tej specjalistycznej branży oraz jednocześnie wymieniać i zdobywać nowe doświadczenia wspólnie z innymi uczestnikami szkolenia.


   
 
Oferty pracy
Firma zatrudni:
-MECHANIKÓW MASZYN
-OPERATORÓW WTRYSKAREK
-SZLIFIERZY-POLERNIKÓW

więcej >>
 
home  | oferta  | o firmie  | łączniki i zawiasy okienne  | narzędziownia  | usługi pomiarowe  | ogłoszenia | kontakt 
cogito