Łączniki I Zawiasy Okienne

  • łączniki okienne typu V
  • łączniki okienne typu B

Posiadamy badania wspornika górnego i zawiasy dolnej na zgodność z normami:
PN-EN 13126 - 1:2006 Okucia budowlane - Wymagania i metody badań dla okien i drzwi balkonowych - Część 1: Wymagania wspólne dla wszystkich typów okuć.
PN-EN 13126 - 8:2006 Okucia budowlane - Wymagania i metody badań dla okien i drzwi balkonowych -- Część 8: Okucia rozwierno-uchylne, uchylno-rozwierane i tylko rozwierane.
Badanie przeprowadzono w akredytowanym przez PCA Laboratorium Pomiarowo - Badawczym "Metalplast Karo Złotów".


PRODUCENT:
APOS
ODLEWY CIŚNIENIOWE Sp. z o. o.

ul. Borówkowa 82
62-002 Suchy Las
tel. +48 61 812 52 52
fax +48 61 812 58 14
NIP: 777-29-60-181

druk zamówienia łączników    
POBIERZ

home  | oferta  | o firmie  | łączniki i zawiasy okienne  | narzędziownia  | usługi pomiarowe  | ogłoszenia | kontakt 
cogito